Virtuele audiotour
De Toorop Dynastie
Audiofragmenten uit de tentoonstelling

gedurende de sluiting

Nu het coronavirus het museum gesloten houdt, biedt Stedelijk Museum Alkmaar via audiotours een virtueel bezoek. Luister naar de tentoonstelling over De Toorop-dynastie, een meeslepend verhaal over de warmbloedige schilder Jan Toorop, zijn ambitieuze dochter Charley en haar gevoelige zoon Edgar.

De oeuvres van de drie opeenvolgende generaties Toorop weerspiegelen de ontwikkeling van de moderne kunst: van de realistische en symbolistische kunst van het einde van de negentiende eeuw (Jan Toorop) via het neorealisme van de jaren dertig (Charley Toorop) naar de abstracte kunst van de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw (Edgar Fernhout).

Deze goedbezochte tentoonstelling was van september 2019 tot en met januari 2020 in Stedelijk Museum Alkmaar te zien.

Luister hieronder naar de fragmenten:

Stop 1- Dame in het wit van Jan Toorop

Jan Toorop, Dame in het wit / Annie Hall te Lissadell, Surrey, 1885, olieverf op doek, Stedelijk Museum, Amsterdam, legaat mevr. A.J. Toorop-Hall

Stop 2- Zelfportret met drie kinderen Charley Toorop

Charley Toorop, zelfportret met drie kinderen, 1929, olieverf op doek, Groninger Museum

Stop 3- Het sleutelwerk DeToorop Dynastie


Charley Toorop, Drie generaties, 1941-1950, olieverf op doek, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

Jan Toorop, Dorpelwachters der zee, 1901, olieverf op doek, Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam

De Kaasmarkt te Alkmaar, 1932, olieverf op doek, collectie Stedelijk Museum, Amsterdam - In langdurig bruikleen aan Stedelijk Museum Alkmaar

Stop 4- Charley in Parijs, Place de la Contrescarpe

Charley Toorop, Place de la Contrescarpe, 1921, olieverf op doek, Kröller-Müller Museum, Otterlo

Stop 5- Oude eiken in Surrey, Jan Toorop

Jan Toorop, Herfstlandschap / Oude eiken in Surrey, 1890, olieverf op doek, Stedelijk Museum, Amsterdam

Stop 6- De verdorde vijgenbladeren van Edgar Fernhout


Edgar Fernhout, Verdorde vijgenbladeren, 1937, olieverf op doek, Groninger Museum

Stop 7- Maaltijd der Vrienden, Charley Toorop

Charley Toorop, Maaltijd der Vrienden, 1932-1933, olieverf op doek, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

In haar huis ‘De Vlerken’ organiseerde Charley vaak etentjes, en soms ook muziekavonden, voor wisselende gezelschappen. Op deze Maaltijd der Vrienden uit 1932-1933 is haar vriendenkring te zien. Linksboven, een beeldje van Rädecker, daaronder v.l.n.r. en v.b.n.b.: Edgar Fernhout en zijn vrouw Rachel, John Rädecker met zijn vrouw Annie en zoon Noeki. Midden achter Gerrit Rietveld, Willem Oepts en Annetje Fernhout, Pyke Koch en John Fernhout en geheel rechts Jany Roland Holst, Charley zelf en Eva Besnyö, de vrouw van John.

Stop 8- Verwant en toch eigen, Edgar Fernhout

Edgar Fernhout, Voorjaar, 1971, particuliere collectie

terug naar thuismuseum
Volgt u ons al op social media?

Elke dag nu wij gesloten zijn een nieuwe post over de collectie, tips om te doen met kinderen en leuke weetjes!

Facebook
Instagram
Twitter
SoundCloud
YouTube