De Toorop Dynastie

28 september 2019 t/m 26 januari 2020

Door de eeuwen heen zijn er talloze kunstenaarsgeslachten actief geweest, waarvan de families Ruysdael, Hals, Koekkoek en Kruseman tot de bekendste behoren. Soms werd de familiestijl tot handelsmerk verheven. Omstreeks 1900 werd vanwege de snel veranderende kunstwereld en het nieuwe streven 'l’art pour l’art' het voortzetten van eenzelfde lijn niet meer gewaardeerd. Het streven werd vooral het tonen van eigenheid.

Eigen reputatie
Jan Toorop was bij uitstek een van de kunstenaars die omstreeks 1900 de elkaar snel opvolgende vernieuwingsbewegingen in zijn kunst verwerkte en daarmee de moderne kunst in Nederland introduceerde. Tegen de tijd dat zijn dochter Charley besloot om zich als kunstenares te ontwikkelen, stond de reputatie van haar vader als een van de belangrijkste Nederlandse kunstenaars als een huis. Ondanks het feit dat zij vroeg profiteerde van de vakkennis en het netwerk van haar vader, sloeg Charley bewust een andere weg in om een eigen reputatie te kunnen opbouwen. Dat gold later ook voor haar zoon Edgar Fernhout.

Verwantschap
Hoe verschillend de oeuvres van de drie generaties Toorop ook zijn, toch hebben ze duidelijk invloed gehad op elkaar. In de tentoonstelling in Stedelijk Museum Alkmaar wordt nader ingegaan op de onderlinge relaties en verwantschappen tussen de drie kunstenaarsgeneraties, waarbij Charley het centrum is. Het perspectief op het werk van deze drie belangrijke kunstenaars wordt vernieuwd en verrijkt.

Vanaf 28 september 2019 in Stedelijk Museum Alkmaar

Combi-ticket Kranenburgh
De Toorop Dynastie loopt deels parallel aan de tentoonstelling Licht in kleur- Edgar Fernhout, te zien van 23 juni 2019 t/m 10 november 2019 in Museum Kranenburgh in Bergen. Van 28 september t/m 10 november 2019 bieden beide musea een combiticket aan.

De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door Fonds21, Prins Bernhard Cultuurfonds, Zabawas, Stichting Pieter Haverkorn van Rijsewijk, Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900, Gifted Art en het Jaap Hartenfonds. Onze speciale dank gaat uit naar de bruikleengevers, samenwerkingspartner Museum Kranenburgh en naar de familie Fernhout.

De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt met steun van