lever een essentiële bijdrage aan het museum

Stedelijk Museum Alkmaar onderzoekt, publiceert, verzamelt, beheert en presenteert de kunst en de cultuurhistorische collectie van de stad en regio Alkmaar. Om er zeker van te zijn de collectie ook voor de volgende generaties te kunnen waarborgen, heeft het museum uw steun hard nodig. Met uw bijdrage, groot of klein, helpt u Stedelijk Museum Alkmaar in het realiseren van zijn ambities.

schenken
Voor het optimaal in stand houden van de museumcollectie zijn schenkingen van essentieel belang. Er zijn meerdere manieren waarop u het museum kunt ondersteunen.

 • schenken van geld
  u kunt een eenmalige of periodieke schenking doen aan Stedelijk Museum Alkmaar. Deze schenking leggen wij vast in een overeenkomst. Bij een periodieke schenking is het belastingvoordeel meestal het groots, wanneer deze wordt verdeeld over vijf kalenderjaren. Alle schenkingen zijn geheel vrijgesteld van erf- en schenkingsbelasting.

 • schenken van een object
  bovendien kunt u een kunst(historische) object schenken aan het museum. Onze conservatoren onderzoeken of een object aan de gestelde voorwaarden voldoet om te worden opgenomen in de collectie.

nalaten
Met het opnemen van Stedelijk Museum Alkmaar in uw testament kunt u vermogen of objecten nalaten aan het museum. Er zijn verschillende manieren waarop u kunt nalaten.

 • erfgenaam
  u kunt het museum benoemen als een van uw erfgenamen. De nalatenschap (of een deel daarvan) wordt dan toegekend aan het museum. Hierbij kunt u ervoor kiezen of de erfstelling wordt toegekend aan een specifiek project
 • legaat
  door een legaat in uw testament op te nemen kunt u een object of geldbedrag nalaten aan het museum. Dit kan een vast bedrag of percentage zijn.

culturele ANBI
Stichting Stedelijk Museum Alkmaar staat bij de Belastingdienst geregistreerd als (culturele) algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het RSIN nummer van Stedelijk Museum Alkmaar is: 853407769

wat is het belastingvoordeel?
Giften aan een ANBI-instelling komen in aanmerking voor (gedeeltelijke) aftrekbaarheid bij de jaaraangifte inkomstenbelasting. Daarnaast levert een gift aan een culturele instelling nog een extra voordeel in de inkomstenbelasting op door de multiplier. U mag volgens deze regeling 125% van het bedrag van uw gift in mindering brengen op uw inkomen.

Elke bijdrage is van harte welkom! U kunt hiervoor onderstaand formulier gebruiken.

Voor vragen kunt u contact opnemen met

Nadine Filarski

Partnerships en Begunstigers
nadine@museumalkmaar.nl
(0)725489740