Rondleiding door de conservator
De Toorop Dynastie

Bij de tentoonstelling 'De Toorop Dynastie' kunt u één keer per maand aansluiten bij een rondleiding gegeven door conservator en samensteller Marjan van Heteren. Zij neemt u mee langs de werken van Charley Toorop (1891-1955), Jan Toorop (1858-1928) en Edgar Fernhout (1912-1974).

Artistieke verwantschap
Hoe bepalend was het voor het kunstenaarschap van Charley Toorop om de dochter te zijn van een beroemde kunstenaar? Welke rol speelde zij op haar beurt als moeder van kunstenaar Edgar Fernhout en welke invloed had zij op de ontwikkeling van zijn kunstenaarschap en op het verloop van zijn carrière? Hoe verschillend de oeuvres van de drie generaties Toorop ook zijn, toch hebben ze duidelijk invloed gehad op elkaar.

In de tentoonstelling gaat conservator Marjan van Heteren nader in op de onderlinge relaties en verwantschappen tussen de drie kunstenaarsgeneraties, waarbij Charley functioneert als het scharnierpunt.

Data met de conservator

  • dinsdag 15 oktober 2019
  • dinsdag 5 november 2019
  • dinsdag 10 december 2019
  • donderdag 23 januari 2020

praktisch
Start 14.00 uur, er kunnen maximaal 15 personen mee (reserveren is niet mogelijk / kosten entree museum)

De tentoonstelling

Rondleidingen & arrangementen