privacy statement

Privacy statement stichting Stedelijk Museum Alkmaar

In dit privacy statement laten wij u weten welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Stichting Stedelijk Museum Alkmaar (hierna genoemd ‘Stedelijk Museum Alkmaar’) vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacy statement erop neer dat we uw persoonsgegevens:

 • Alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
 • Niet zonder uw toestemming met anderen zullen delen, tenzij een wettelijke verplichting geldt
 • Zorgvuldig beveiligen

Wanneer u vragen heeft die niet in dit privacy statement zijn beantwoord of opmerkingen heeft over de inhoud of wanneer u klachten heeft, komen wij graag met u in contact. U kunt hiervoor gebruik maken van de contactgegevens onder aan dit privacy statement.

Toepassingsbereik
Dit privacy statement is van toepassing op de website van Stedelijk Museum Alkmaar, onze dienstverlening en op het gebruik van de formulieren op deze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stedelijk Museum Alkmaar verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij zoal verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer (bij automatische incasso)
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stedelijk Museum Alkmaar verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Er worden geen bijzondere of gevoelige gegevens verwerkt

Waarom wij deze gegevens nodig hebben
Stedelijk Museum Alkmaar verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze digitale nieuwsbrief
 • U de link van het bezoekersonderzoek te kunnen mailen
 • Om met u in contact te treden nadat u een websiteformulier heeft ingevuld
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien er een wijziging is in de diensten en producten die wij aanbieden
 • Registratie en administratie van en communicatie met de Vrienden/begunstigers van het museum
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Stedelijk Museum Alkmaar analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter te kunnen afstemmen aan uw voorkeuren.

Hoe lang wij gegevens bewaren
Stedelijk Museum Alkmaar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om bovenstaande doelen te realiseren, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Delen met anderen
Stedelijk Museum Alkmaar verkoopt uw gegevens niet aan derden maar verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stedelijk Museum Alkmaar blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Stedelijk Museum Alkmaar gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stedelijk Museum Alkmaar gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. We anonimiseren deze gegevens vóórdat ze verwerkt worden.

Daarnaast plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u over deze cookies en vragen wij toestemming voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@museumalkmaar.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Stedelijk Museum Alkmaar zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Stedelijk Museum Alkmaar wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m...

Beveiliging
Stedelijk Museum Alkmaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@museumalkmaar.nl.

Contact
Indien u vragen heeft over dit privacy statement, dan kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@museumalkmaar.nl of een brief te sturen naar:

Stichting Stedelijk Museum Alkmaar
Canadaplein 1
1811 KE Alkmaar
072-5489789

www.stedelijkmuseumalkmaar.nl