Voor docenten
visible thinking in de klas
Workshop voor (toekomstige) docenten

In deze workshop krijgen (toekomstige) docenten een stoomcursus in Visible Thinking (VT). Je ontdekt hoe deze interactieve routines ingezet kunnen worden in de eigen (stage)klas en wat de meerwaarde van VT in de klas is.

Niveau studenten lerarenopleidingen en
docenten PO en VO
Duur 150 minuten
Groepsgrootte 15 studenten of docenten
Kosten 140 euro (inclusief entreemuseum)

Waarom Visible Thinking in de klas?

Visible Thinking is ontwikkeld door Ron Richhart, onderzoeker aan de Universiteit van Harvard. Uitgangspunt was om van het klaslokaal een plek te maken waarin leerlingen de lesstof niet alleen aannemen en repeteren, maar om een cultuur te ontwikkelen waarin het denken ‘zichtbaar' wordt.

Om deze ‘denkcultuur’ te bereiken zijn 'thinking routines' ontwikkeld. Korte kijk-, doe en denk opdrachten die geschikt zijn voor het onderzoeken van ideeën over welk onderwerp dan ook. De routines zijn makkelijk te implementeren in de klas en geschikt voor alle leeftijden en doelgroepen. Het zorgt voor meer betrokkenheid en plezier bij leerlingen, maar ook voor een dieper begrip van de lesstof.

In Stedelijk Museum Alkmaar gebruiken we VT om kunst te observeren en om daar op een leuke manier met elkaar over in gesprek te gaan. Het speelt in op (21e –eeuwse) vaardigheden als samenwerken, analyseren, communiceren en vanuit verschillende perspectieven (leren) kijken.

In deze workshop maken docenten kennis met VT en leren ze deze te implementeren in hun eigen klas. Hiervoor krijgt iedereen een kaartenset met 10 routines mee om in de klas in te zetten.

Meer informatie of reserveren?
Stuur een mail naar onderwijs@museumalkmaar.nl


Reserveren: Workshop voor (toekomstige) docenten

Leerlingen jonger dan 6 jaar: 1 begeleider op 5 leerlingen,
boven de 6 jaar: 1 begeleider op 10 leerlingen


Betaalwijze:

   Kassa/pin
   Factuur
   Cultuurkaart