Victoriefonds Cultuurprijs
expositie Visuele Kunsten

ARCHIEF- De Victoriefonds Cultuurprijs wordt iedere twee jaar uitgereikt aan een kunstenaar of een groep van kunstenaars die zich in bijzondere mate heeft onderscheiden in zijn of haar discipline. Met de cultuurprijzen wordt de schijnwerper gezet op de rijke kunst- en cultuursector in de regio Alkmaar. In 2018 worden vijf prijzen uitgereikt. In de categorieën Visuele Kunsten, Letteren, Podiumkunsten en Jong Talent. Maar ook een Publieksprijs.

Winnaar Cultuurprijs Visuele Kunsten
Op zondag 9 september werd in Stedelijk Museum Alkmaar de Victoriefonds Cultuurprijs uitgereikt aan één van de drie genomineerden uit de categorie Visuele Kunsten: Gerben Hermanus,
Catinka Kersten en Martijn Engelbregt.
De eer ging zondag naar Martijn Engelbregt. Van harte gefeliciteerd!

Geexposeerd werk
Van 9 september tot en met 11 november 2018 is werk van de drie kunstenaars in Stedelijk Museum Alkmaar te zien. Kom vooral een keer kijken!

Martijn Engelbregt (1972)
Is grondlegger en eerste man van onder meer Circus Engelbregt, een verbindende ontregelorganisatie. Martijn is bij uitstek een conceptueel denker, schuurt aan tegen de 'vastgeroeste wegen van onze hokjesmaatschappij'.

Catinka Kersten (1988)
Maakt beelden, bouwt installaties en doet performances. Studeerde af met de poetische beeldengroep Hazen, uit katoen genaaide beesten, verhard met gips. Taal speelt een bijzondere rol in haar titels.

Gerben Hermanus (1971)
Maakt kleine en grote tekeningen, grafiek, objecten, installaties en muziek. Zijn kleine raadselachtige tekeningen zijn het bekendst. Hij maakt er elke dag één.

Kijk voor alle informatie over Victoriefonds Cultuurprijs op www.victoriefondscultuurprijs.nl

'Martijn Engelbregt neemt een aparte plaats in in de kunstwereld. Hij gebruikt geen bestaande beelden of vormen, hij vindt ze uit. En alle registers gaan open. Hij is een trendsetter, een vernieuwer, die buiten de wetmatigheden van de beeldende kunst opereert en aanzet tot denken', aldus juryvoorzitter Hetty Hafkamp.