Van Blaaderen
Modernist in Bergen

ARCHIEF - In Stedelijk Museum Alkmaar is van 27 februari tot en met 28 augustus 2016 een overzicht te zien van het werk van de bijzonder veelzijdige kunstenaar Gerrit Willem van Blaaderen (1873-1935). Landschappen, stillevens en reisimpressies trekken voorbij in dit indrukwekkende portret. Niet eerder is het oeuvre van Van Blaaderen zo compleet gepresenteerd. Bijzonder is het grote aantal schilderijen uit particuliere collecties; prachtige stukken die nu voor het publiek te zien zijn.

Invloedrijk impressionist
In 1903 begon Gerrit Willem van Blaaderen zijn carrière in Laren, waar hij werkte in de trant van Anton Mauve (1838-1888), een van de grote meesters van de Haagse School. Twee jaar later huwde hij Riet Hoogendijk, de zus van de verzamelaar Cornelis Hoogendijk, die een grote en belangwekkende kunstcollectie had aangelegd. Daarin bevond zich werk van oude meesters, maar ook dat van moderne kunstenaars als de impressionist Alfred Sisley (1839-1899), de post-impressionist Paul Cézanne (1839-1906) en het Franse werk van Vincent van Gogh (1853-1890). Van Blaaderen werd door deze kunstenaars in grote mate beïnvloed. Aanvankelijk ontwikkelde hij zich tot impressionist, terwijl hij later in Bergen, waar hij de laatste veertien jaar van zijn leven doorbracht, zich liet beïnvloeden door de Bergense School.

Een reizende modernist met een eigen stijl
Van Blaaderen werd in zijn tijd gezien als één van de belangrijkste moderne kunstenaars van Nederland; voor zijn werk werd destijds meer betaald dan voor werk van zijn nu meer bekende tijdgenoten Jan Sluijters, Leo Gestel of Piet Mondriaan. Net zoals dat het geval was bij veel van zijn jonge collega’s, bleef Van Blaaderen zijn werk steeds vernieuwen. Het werk dat hij maakte op zijn vele reizen naar Frankrijk is licht van kleur en (neo)-impressionistisch, maar vanaf 1910 werd de invloed van Paul Cézanne in zijn werk steeds groter. Hij koesterde voor deze pionier van de moderne kunst een buitengewone fascinatie. In Taormina (Sicilië) vond hij in 1924 een heel eigen stijl, superieur in compositie en kleur. Later in Bretagne ging Van Blaaderen terug naar het figuratieve en vervaardigde hij imposante doeken van vissers. Sinds de kunstenaar zich in 1921 vestigde in Bergen liet hij zich daarnaast ook inspireren door de beeldtaal van de expressionistische kunstenaars van de Bergense School, die zich kenmerkt door de hoekige krachtige vormen in verzadigde kleuren en met sterke contrasten geschilderd.

G.W. van Blaaderen- Aan de Seine bij Samois, 1908, particuliere collectie

Gastconservator Kees van der Geer
Het is dankzij het enthousiasme en de kennis van samensteller Kees van der Geer dat in deze tentoonstelling en bijbehorende publicatie Gerrit Willem van Blaaderen voor het eerst in al zijn veelzijdigheid wordt getoond, als een belangrijk Nederlands impressionistisch én expressionistisch schilder. Van der Geer is afgestudeerd in Kunst & Cultuurwetenschappen. Naast zijn loopbaan als ICT-ondernemer was hij zeer geïnteresseerd in Nederlandse kunst uit de periode 1880-1940. Een schilderij van Van Blaaderen trof hem zo dat hij enkele jaren geleden een diepgaand onderzoek naar deze kunstenaar startte. Daarbij kwam hij tot verrassende ontdekkingen over bijv. de rol die Van Blaaderen gespeeld heeft bij de komst van het modernisme naar Nederland. Te lezen in de aantrekkelijke monografie over deze kunstenaar en te zien op de prachtige tentoonstelling.


G.W. van Blaaderen- Port de pêche en Bretagne, ca. 1928, particuliere collectie

Van 27 februari t/m 28 augustus 2016

Onze speciale dank gaat uit naar Stichting Schone Kunsten rond 1900, Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900, de vele (particuliere) bruikleengevers en de erven Van Blaaderen.