Sluijters, Gestel, Kelder
De passie van verzamelaar Wim Selderbeek

ARCHIEF- Charley Toorop, Jan Sluijters, Leo Gestel, Toon Kelder, Kees Maks. Al deze schilders waren vertegenwoordigd in de collectie van de markante Amsterdamse handelaar Wim Selderbeek (1884-1963). Selderbeek verkreeg zijn kapitaal door de handel in wild en gevogelte en later ook in luxe auto’s. In de jaren twintig van vorige eeuw begon hij met het verzamelen van Nederlandse eigentijdse kunst. Stedelijk Museum Alkmaar reconstrueerde deze collectie en bezorgt de (top)werken uit zijn verzameling weer de aandacht die zij verdienen. Bijzonder in de tentoonstelling is het grote aantal schilderijen dat uit particuliere collecties is opgedoken; onbekende meesterwerken die van 18 februari tot en met 20 augustus 2017 voor het eerst te zien zijn.

Onderzoek collectie Selderbeek
In december 2015 schonk Renée Smithuis het kapitale doek Gezelschap aan een tafel van de kunstenaar Toon Kelder aan Stedelijk Museum Alkmaar. Op de achterzijde van het schilderij bleken twee oude labels te zitten met een verwijzing naar de collectie Selderbeek. In de verzameling Bergense School van Stedelijk Museum Alkmaar waren al eerder vijf werken met de herkomst Wim Selderbeek opgenomen. Over de man en zijn verzameling was echter nauwelijks iets bekend, dit in tegenstelling tot de Bergense School-verzamelaar Piet Boendermaker waaraan Stedelijk Museum Alkmaar in 2015 een tentoonstelling wijdde. De schenking van het doek van Toon Kelder was een goede aanleiding om nader onderzoek te doen naar Wim Selderbeek en zijn collectie. Dit onderzoek, verricht door gastconservator Kees van der Geer, heeft tot verrassende inzichten en nieuwe ontdekkingen geleid.


Spaanse danseres, 1906, Jan Sluijters, olieverf op doek / Collectie
Singer Laren, bruikleen uit particulier bezit © Pictoright

Hoogwaardige verzameling
De privéverzameling van Wim Selderbeek is nu voor het eerst in zijn totaliteit gereconstrueerd. Daaruit blijkt dat deze opvallend sterk van kwaliteit is geweest, met een uitgelezen selectie werken van toonaangevende kunstenaars als Jan Sluijters, Leo Gestel, Toon Kelder, Charley Toorop en Arnout Colnot. Maar dat niet alleen. Dit onderzoek heeft bovendien onbekende meesterwerken van Jan Sluijters en andere tijdgenoten aan het licht gebracht. Veelal schilderijen die direct door Selderbeek waren gekocht en sindsdien door de erven goed zijn bewaard. Deze “goed bewaarde geheimen” zijn nu voor het eerst in de speciale aan Selderbeek gewijde tentoonstelling in Stedelijk Museum Alkmaar te zien. Bij de tentoonstelling verschijnt een uitgebreid geïllustreerde catalogus over de verzameling Selderbeek.

Speciale activiteiten
Gedurende de tentoonstelling vinden er diverse activiteiten bij de tentoonstelling plaats. Van een inlooprondleiding op zondag tot een expertlezing van de gastconservator. In de voorjaars- en meivakantie wordt het activiteitenprogramma aangepast aan families.

GRATIS INLOOPRONDLEIDING TENTOONSTELLING | Elke zondagmiddag om 14.00 uur is er een gratis inlooprondleiding door de tentoonstelling ‘Sluijters, Gestel, Kelder’. Reserveren is niet mogelijk, u kunt mee op vertoon van een entreekaart, max. 20 personen. In de schoolvakanties wordt de rondleiding een familierondleiding.

RONDLEIDING DOOR DE CONSERVATOR | Eén keer per maand geeft gastconservator en samensteller van de tentoonstelling, Kees van der Geer een (gratis) rondleiding door de tentoonstelling ‘Sluijters, Gestel, Kelder’. Start 14.00 uur, maximaal 20 personen (reserveren niet mogelijk, kosten entree museum). Data: 16 maart, 13 april, 18 mei, 15 juni, 13 juli, 17 augustus.


(Foto Mike Bink)

Vaste presentatie Bergense School
Stedelijk Museum Alkmaar, geopend in 1875, is één van de oudste musea van Nederland. Het recent gemoderniseerd museum presenteert naast tijdelijke tentoonstellingen een hoogwaardige collectie oude en moderne kunst, kunstnijverheid en stadsgeschiedenis. Het heeft een sterke en onderscheidende collectie Bergense School. In deze vaste presentatie Bergense School 1915-1925 zijn de oeuvres van kunstenaars als Leo Gestel, Dirk Filarski, Gerrit Willem van Blaaderen, Arnout Colnot, Piet en Matthieu Wiegman en Charley Toorop goed vertegenwoordigd.

Onze speciale dank gaat uit naar Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900, Gravin van Bylandt Stichting, Zabawas, Gijselaar Hintzenfonds, Hartenfonds, Gifted Art, Automuseum Schagen en de vele (particuliere) bruikleengevers en de erven Selderbeek.