Symbolen voor het oprapen
Noord-Hollands slibaardewerk

22 juni t/m 27 oktober 2019

ARCHIEF- In de vitrine van het museumcafé is een kleine tentoonstelling over Noord-Hollands slibaardewerk. De presentatie is een samenwerking met Museum In ’t Houten Huis en Museum Jan Boon in De Rijp en het raadhuis van Graft, waar nog veel meer slibaardewerk te zien is deze zomer. Kijk voor openingstijden op de respectievelijk websites.

Versieringen en symboliek
Het versieren van slibaardewerk, eerst met symbolische tekens, later met afbeeldingen en tekst had een functie. Deze vorm van communicatie bewoog met het tijdsbeeld mee. Denken wij tegenwoordig als wereldburgers, die veelal digitaal hun weg proberen te vinden in de informatievoorziening, de wereld van de middeleeuwer was weliswaar klein, maar zeker niet overzichtelijker. In een wereld waarin een overgroot deel van de mensen analfabeet was, was beeld een heel belangrijke manier om een boodschap over te brengen. Vanaf de 16e eeuw werden de wat abstractere symbolieken aangepast aan de meer figuratieve zaken omdat die beelden op dat moment duidelijker overkwamen. Tekst en cijfers, veelal jaartallen, kwam op in een tijd dat meer mensen konden lezen.

Noord-Hollands slibaardewerk
Slibaardewerk is geproduceerd tussen 1570 en 1670. Het roodbakkende aardewerk is voorzien van witbakkende decoratie, soms geaccentueerd met groen koperoxide. Details worden ook wel met krastechniek aangebracht. Het versierde gedeelte is bedekt met gelig loodglazuur. Het Noord-Hollandse slibaardewerk is vooral in Alkmaar geproduceerd.

Vondstgebied Schermereiland
Museum In ’t Houten Huis ligt in De Rijp in de gemeente Alkmaar. Ingeklemd tussen de oude droogmakerijen de Beemster en de Schermer, bevindt zich het veengebied Schermereiland. Dit gebied, het lage land, is voor Nederland een belangrijk vondstgebied voor majolica, slib- en krasaardewerk. In de Gouden Eeuw was het Schermereiland een rijke streek. In de huizen van de gegoede stand werd gepronkt met het gekleurde majolica. Slibaardewerk was een gebruiksvoorwerp. Maar toch raakte het in zwang om ‘boodschappen’ op het aardewerk aan te brengen. Scherven van gebroken aardewerk werden ergens op het boerenerf gedeponeerd en veelal gebruikt om slootkanten tegen uitspoeling te verstevigen. De bodem van het Schermereiland bestaat uit een veenlaag op klei. In de veengrond zijn de aardewerkresten goed bewaard gebleven. Museum In ’t Houten Huis heeft een uitgebreide collectie majolica en slibaardewerk. Juist daarom is Museum in ‘t Houten Huis een voor de hand liggende keuze voor een tentoonstelling over slibaardewerk.


Museum In ’t Houten Huis, Tuingracht 13, 1483 AP De Rijp –
Museum Jan Boon, Rechtestraat 146, 1483 BG De Rijp, elk weekend (vanaf juni)
Raadhuis Graft, Raadhuisstraat 22, 1484 EN Graft (elk weekend en juli/augustus di t/m zo)
Meer info: www.houtenhuis.nl

plan uw bezoek