Mysterie Mondriaan
kleine zaal

24 november 2018 t/m 10 maart 2019

ARCHIEF- Piet Mondriaan had geen enkele band met Alkmaar, waarschijnlijk is hij zelfs nooit in de historische Noord-Hollandse stad geweest. Dat Stedelijk Museum Alkmaar een tentoonstelling en een publicatie aan het werk van de kunstenaar wijdt, heeft dan ook een andere reden: door een wonderlijk toeval is nog niet zo lang geleden een prachtige, dubbelzijdige tekening van Piet Mondriaan in de collectie van het museum opgedoken. Voor Stedelijk Museum Alkmaar was die bijzondere ontdekking aanleiding om nader onderzoek te doen naar de mysterieuze herkomst en de achtergronden van het werk.

Zoektocht naar een gezicht
Men zou denken dat inmiddels wel alles van het oeuvre en van de mens Piet Mondriaan bekend is, maar toch heeft het onderzoek van onze conservator Marjan van Heteren tot enkele verrassende vondsten en nieuwe inzichten geleid. De tentoonstelling neemt de bezoeker mee in een zoektocht naar de herkomst en de context van de fraaie tekeningen. Die dateren uit de periode 1906-1910, het tijdvak waarin Mondriaan zich voornamelijk ophield in Amsterdam, met uitstapjes naar Brabant, Twente en Zeeland. Juist in deze jaren ontwikkelde Mondriaan zich van naturalistische kunstenaar tot de meest radicaal progressieve en experimentele schilder in Nederland.


Op de achterzijde van deze tekening werd een meisjesportret ontdekt. Piet Mondriaan, Boerderij onder eiken, 1906-1907. Houtskool, 67,7 x 50,7 / Collectie Stedelijk Museum Alkmaar

Mondriaan en de vrouw
De speurtocht naar de identiteit van de door Mondriaan geportretteerde vrouw levert verrassende wetenswaardigheden en een boeiende inkijk in het leven van deze tot nu toe onbekende vrouw en haar relatie met de kunstenaar. Zo kan na ruim honderd jaar kan de prachtige portrettekening na alle mysterieuze omzwervingen eindelijk goed gedocumenteerd worden toegevoegd aan het oeuvre van de veelzijdige pionier van de internationale avant-garde.


Piet Mondriaan, Meisjeskop, 1908-1910, collectie Stedelijk Museum Alkmaar

Mysterie Mondriaan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Het Mondriaan Editieproject van RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis en Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door steun van Stichting Victor Heiloo en Gifted Art

Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt dankzij steun van Stichting Victor Heiloo en