De koe
het grazen voorbij

ARCHIEF- Verhalen met foto's en film van hedendaagse fotograaf Hans van der Meer (1955). In de tentoonstelling 'De koe, het grazen voorbij' onderzoekt fotograaf Van der Meer de nieuwe werkelijkheid van de melkveehouderij als productiebedrijf. Die werkelijkheid sluit niet altijd aan bij onze romantische denkbeelden over de boer en zijn koeien...

Vriendelijke grazer
De meeste Nederlanders vinden dat de koe in het Nederlandse landschap hoort. Maar veehouders worden gedwongen allerlei moeilijke – vaak onmogelijke - keuzes te maken in tijden van dierenwelzijn en strenge (Europese) regelgeving. Zij worden geconfronteerd met tegenstrijdige belangen en ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken. De vriendelijke grazer wordt tegenwoordig vaak weggezet als chemische fabriek en milieuvervuiler.

Bewustwording
Fotograaf Hans van der Meer (1955) neemt de kijker mee in de fascinerende wereld van de hedendaagse koe. Hij stelt met zijn beelden vooral vragen. Waar kijken we naar, naar welke ontwikkeling? Vanuit welk perspectief? Hoe werkt beeldvorming en welke belangen worden gediend? Hij deelt deze vragen met de kijker. Door deze tentoonstelling besef je, dat de inrichting van je leefomgeving niet zomaar een gegeven is, maar dat je er door je gedrag invloed op uitoefent.

Onderwijs
Het museum werkt voor de tentoonstelling samen met het onderwijs. Er wordt een (V)MBO programma (pilot) gestart dat aanzet tot denken, inspireert tot nieuwe ideeën en doet reflecteren op jezelf en de wereld. Op zaal luisteren leerlingen naar meningen van gevestigde boeren en toekomstige boeren, van ondernemers, tv-persoonlijkheden, koeienpsychologen en politici. N.a.v. deze uiteenlopende meningen gaan leerlingen tijdens een interactief spel in gesprek en vormen ze hun eigen mening.

Audiotour, KoeKast en Meet-Up Tegenlicht Alkmaar
Bij de tentoonstelling is een audiotour beschikbaar. Daarin twaalf meningen over de huidige zuivelproductie, het gebruik van zuivel en de positie van de koe. Gedurende de tentoonstelling wordt een gevarieerd programma aan activiteiten aangeboden; met familieworkshops, gallery talks en diverse activiteiten bij- en met externe partners in de stad.

De tentoonstelling De koe, het grazen voorbij was te zien van 30 juni t/m 28 oktober 2018 in Stedelijk Museum Alkmaar

Onze speciale dank gaat uit naar de kunstenaar, Uitgeverij Paradox en Rabobank Alkmaar e.o.. De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door Mondriaan Fonds, VSB Fonds en BankGiro Loterij Fonds.