Van collectie naar collectief

Stedelijk Museum Alkmaar verbindt mensen, kunst en geschiedenis. Het museum doet dat met een open blik naar de wereld, maar onderscheidt zich door in zijn verzamelbeleid en programmering altijd een verbinding te zoeken met de eigen collectie en met het DNA van Alkmaar en de omliggende regio. Met de drie programmalijnen die het museum daarbij hanteert - oude meesters van de 16e en 17e eeuw, vroeg 20e eeuwse kunst rond de Bergense School en cultuurhistorische thema’s – wordt een veelzijdig aanbod van tentoonstellingen en presentaties gerealiseerd, voor een breed en divers publiek.

Visie
Stedelijk Museum Alkmaar heeft de taak om objecten te verzamelen, te beheren en te presenteren en daarbij kennis over de collectie te vergaren en te delen. Die taak zal altijd blijven bestaan. Hoe conservatief deze kerntaak ook moge zijn, musea zijn ook kinderen van hun tijd en onderhevig aan de tijdgeest. Als publieke instelling moeten wij daarom letterlijk en figuurlijk met onze tijd meegaan. Dat geldt met name in het huidige tijdsgewricht. We leven in een complexe tijd vol onzekerheden en bedreigingen voor de toekomst. De diversiteit van de samenleving is snel toegenomen, de kloof tussen (kans)arm en (kans)rijk enorm gegroeid. De tegenstellingen zijn verscherpt, het debat is gepolariseerd. De verschillende bevolkingsgroepen leven steeds meer in hun eigen bubbel en komen elkaar nauwelijks nog tegen. Bij het gebrek aan collectiviteit is er een grote zoektocht gaande naar identiteit.
Juist in deze complexe tijd zijn musea van toegevoegde waarde en vervullen ze een belangrijke rol in het scheppen van nabijheid. Als een veilige, collectieve plek waar ruimte is voor kennismaking met het andere en ontmoeting met de ander. Waarbij de collectie niet als doel, maar als middel kan worden ingezet. Ons museum is de plek waar we oefenen hoe we met de wereld om kunnen gaan, waar we kunnen experimenteren, proberen en samen kunnen werken. Waar we onze bezoekers anders laten kijken, van elkaar laten leren en waar ruimte is voor schoonheid en nuance, voor verwondering en inspiratie.
Willen we deze rol waarmaken, dan zullen we laagdrempeliger moeten worden en, met een stevige worteling in de lokale samenleving, daadwerkelijk een breed en divers samengesteld publiek moeten bereiken en verbinden. Voor Stedelijk Museum Alkmaar ligt daar in de komende jaren de belangrijkste opgave.

Missie 
Stedelijk Museum Alkmaar heeft als missie om een breed en divers publiek kennis te laten maken, te inspireren en te verbinden met kunst, cultuur en geschiedenis van Alkmaar en de omliggende regio. Het museum speelt een maatschappelijke rol in het verbinden van mensen en groepen in een verdeelde samenleving.

Bij het vervullen van de missie laten we ons leiden door vijf kernwaarden:

 1. Nieuwsgierig
  We staan open in de wereld en zijn nieuwsgierig naar inzichten, kennis, achtergronden en motieven.
 2. Betrokken
  We zijn betrokken bij onze omgeving, bij ons werk en bij elkaar.
 3. Gastvrij 
  We willen dat iedereen zich welkom en gezien voelt in het museum.
 4. Professioneel
  Op alle terreinen werken we volgens de hoogste professionele standaarden.
 5. Ambitieus
  We stellen hoge doelen die ons inspireren en stuwkracht geven.