Raad van toezicht Stedelijk Museum Alkmaar

Gerrit Valk
voorzitter
Nevenfuncties

 • Eigenaar Valk Advies
 • Lid RvT basisscholen Present
 • Voorzitter RvT SKOA
 • Voorzitter RvT stichting De Waerden
 • Lid RvT Nederlands Veteraneninstituut

Christel Portegies
vice-voorzitter
Nevenfuncties

 • Zelfstandig adviseur Portegies Van Zanten Consultancy
 • Medeoprichter coöperatie Cultureon
 • Interim programma-manager stichting Erfgoed Den Helder
 • Lid Raad van Commissarissen Kennemer Wonen
 • Lid Raad van Toezicht stichting ondersteuning Omgevingsraad Schiphol
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting MEE & de Wering en Stichting Groeimee
 • Vicevoorzitter Stichting Kinderopvang Alkmaar – SKOA
 • Vicevoorzitter bestuur Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar
 • Lid Dagelijks Bestuur Stichting Kunstproject De Nollen Den Helder
 • Bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland

Bart Rutten
lid
Nevenfuncties

 • Artistiek Directeur Centraal Museum Utrecht
 • RvT: Stichting NDSM
 • Adviseur Vereniging Rembrandt
 • Adviseur Stichting Musea Bekennen Kleur (vanaf jan 2022)
 • Adviseur Hem Zaandam
 • Adviseur School of Live
 • Reporter Avro Tros Nu te zien
 • Redactie raad Museumtijdschrift
 • Commissie KF Hein stipendium

Jasme Leenaers
lid
Nevenfuncties

 • Raad van Commissarissen Splinter GGZ
 • Raad van Toezicht Atlas College

Cristina Fodor
lid
Nevenfuncties

 • Hoofd Communicatie Fonds Podiumkunsten
 • Raad van Bestuur Huis deBuren