onze visie op het museum

Stedelijk Museum Alkmaar verbindt mensen, kunst en geschiedenis. Het museum doet dat met een open blik naar de wereld, maar onderscheidt zich door in zijn verzamelbeleid en programmering altijd een verbinding te zoeken met de eigen collectie en met het DNA van Alkmaar en de omliggende regio. Met de drie programmalijnen die het museum daarbij hanteert - oude meesters van de 16e en 17e eeuw, vroeg 20e eeuwse kunst rond de Bergense School en cultuurhistorische thema’s – wordt een veelzijdig aanbod van tentoonstellingen en presentaties gerealiseerd, voor een breed en divers publiek.

STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR, PAREL VAN NOORD-HOLLAND

Stedelijk Museum Alkmaar is een ondernemend, kunst- en cultuurhistorisch museum dat sterk verankerd is in de stad en de regio. Met zijn kwalitatief hoogstaande collectie en zijn ambitieuze tentoonstellingsprogrammering heeft het museum de afgelopen jaren nationale betekenis verworven en trekt het in toenemende mate nationaal en internationaal publiek.

Stedelijk Museum Alkmaar, geopend in 1875, is één van de oudste musea van Nederland. Sinds 2000 is het gevestigd in een modern museumgebouw in het historische centrum van de stad. Met een eigen winkel en een eigen museumcafé biedt het een culturele totaalbeleving aan de bezoeker.

Stedelijk Museum Alkmaar beheert, behoudt en presenteert een brede en gevarieerde collectie van landelijk belang, die verbonden is met de stad en de regio. Zwaartepunten in de collectie zijn de 16e- en 17e-eeuwse schilderkunst en kunstnijverheid, en de Bergense School (Noord-Hollands Expressionisme uit begin 20ste eeuw).

Het museum trekt met de vaste presentatie, de tijdelijke tentoonstellingen en de overige activiteiten een breed publiek uit de regio en uit heel Nederland. Stedelijk Museum Alkmaar heeft een belangrijke functie voor het onderwijs en ontplooit voor dat doel tal van educatieve activiteiten. Het museum werkt intensief samen met musea in Nederland, in het buitenland en met andere cultuurinstellingen in de regio. Hiermee draagt het bij aan het imago van Alkmaar als een aantrekkelijke cultuurhistorische stad.

In 2014 is Stedelijk Museum Alkmaar verzelfstandigd in een stichting, die opereert volgens het Raad van Toezichtmodel met een directeur-bestuurder. Het museum wordt structureel gesubsidieerd door de gemeente Alkmaar.

 

Missie

De missie van Stedelijk Museum Alkmaar is gelegen in drie functies:

1. Schatkamerbewaarder en etalage
het museum verzamelt, beheert en presenteert de kunst- en cultuurhistorische collectie van de stad Alkmaar en de daarmee verbonden ommelanden, voor huidige en voor toekomstige generaties;

2. Verhalenverteller
het museum presenteert onderscheidende tentoonstellingen van (inter)nationaal belang over de kunst, cultuur en geschiedenis van de stad Alkmaar en zijn omgeving met als doel daarmee zoveel mogelijk mensen te verrijken, te inspireren, te stimuleren en te verbinden;

3. Uithangbord en magneet:
het museum is uithangbord, ambassadeur en boegbeeld van Alkmaar, dat de rijkdom van zijn kunst, cultuur en geschiedenis uitdraagt naar publiek en media in binnen- en buitenland. Daardoor fungeert het museum als een magneet die bezoekers naar Alkmaar trekt, die bijdraagt aan de levendigheid en aantrekkelijkheid van de stad voor burgers en bedrijven en die een betekenisvolle rol vervult voor de ontwikkeling van de stad en de regio.

Profiel

In inhoudelijk opzicht kiest Stedelijk Museum Alkmaar voor een profilering die nauw verbonden is met zijn missie als schatbewaarder, verhalenverteller en uithangbord van de stadsregio Alkmaar. Zowel in het verzamel- als in het presentatiebeleid staat de relatie met de regio en met de eigen collectie altijd voorop. Het museum heeft een open blik naar de wereld, maar zoekt in zijn programmering altijd een verbinding met de collectie en het DNA van Alkmaar en de regio. Daarmee verzekert het museum zich van een onderscheidende positionering ten opzichte van andere musea.

 

Doelstellingen

Alkmaar heeft met zijn Stedelijk Museum een parel in huis. Een verrassende parel, aldus veel bezoekers die het museum in de afgelopen jaren ontdekten. Voor de komende jaren is de opgave om deze parel nog meer glans te geven, beter zichtbaar te maken en daarmee betekenis en waarde voor de samenleving verder te vergroten.

Om dit te bereiken wil Stedelijk Museum Alkmaar de volgende doelstellingen realiseren:

 1. versterken van de kerncollectie van het museum
  met Alkmaarse kunst en kunstnijverheid van de 16e en 17e eeuw, hoogtepunten van de Bergense School en kunst van moderne meesters die met de regio verbonden zijn;
 2. structureel vergroten van het publieksbereik
  naar een gemiddelde van 70.000 bezoekers per jaar, met een groter bereik onder kinderen, families, toeristen en cultureel diverse doelgroepen;
 3. uitbreiden educatief aanbod en verbreden van het educatief bereik
  naar 7.500 leerlingen per jaar van zowel het Primair als het Voortgezet Onderwijs;
 4. vernieuwen en actualiseren van de permanente presentatiemet meer ruimte voor de Gouden Eeuw-collectie, actuele thema’s en verbindingen met het heden, aantrekkelijker voor gezinnen en toeristen;
 5. voortzetten hoge ambitieniveau tentoonstellingsaanbodherkenbaar programma van 5 tot 6 exposities per jaar waarvan tenminste 2 tentoonstellingen van (inter)nationale betekenis, met nadruk op oude kunst en de Bergense School;
 6. zichtbaarheid in en verbindingen met stad en regio vergroten;
  diverse publieksactiviteiten buiten de museummuren in samenwerking met partnerorganisaties in Alkmaar en de regio
 7. vergroten draagvlak bij bedrijven en begunstigerseen bredere kring van particuliere begunstigers en structurele partnerships met bedrijven en fondsen;
 8. een beter museumgebouwdat voldoet aan de 21e eeuwse eisen, met meer ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen en voor educatie

Ambitie

Stedelijk Museum Alkmaar kan zich inmiddels met recht positioneren als stedelijk museum van nationale betekenis met internationale uitstraling. Die positie wil het museum in de komende jaren versterken door zich nog nadrukkelijker te manifesteren als het kunst- en cultuurhistorische museum van Noord-Holland boven het IJ. Wat het Rijksmuseum is voor Nederland, wil Stedelijk Museum Alkmaar zijn voor Noord-Holland Noord. Een museum dat gewijd is aan kunst én aan cultuurgeschiedenis, dat met een professionele staf bouwt aan een hoogwaardige collectie, dat verrassende tentoonstellingen van hoge kwaliteit presenteert, dat midden in de samenleving staat, dat verbindingen legt tussen heden en verleden, dat een breed en divers publiek weet te verrijken en te inspireren, dat een geliefde bestemming is voor kinderen, scholieren en families en de trots is van stad en regio.

Patrick van Mil

Directeur-bestuurder Stedelijk Museum Alkmaar