bedrijfsvrienden en kunstliefhebbers

De Schutters van Stedelijk Museum Alkmaar zijn, naast bedrijfsvrienden, particuliere kunstliefhebbers die het belangrijk vinden een bijdrage te leveren aan kunst en cultuur in de regio Alkmaar. Zo steunen zij het museum in het presenteren van zijn schatten en het verwerven van nieuwe werken voor de collectie. Bovendien vormen de Schutters een geanimeerde en inspirerende vriendenclub, die het museum stimuleert in het realiseren van zijn ambitie.

uw privileges als Schutter:

 • gratis toegang tot het museum
  u ontvangt van ons een relatiepas, waarmee u toegang krijgt tot het museum voor vier personen. Zo kunt u een zakenrelatie of kennis meenemen naar het museum.

 • persoonlijke uitnodigingen
  u ontvangt van ons persoonlijke uitnodiging voor alle openingen van de tentoonstellingen.
 • evenementen & activiteiten
  tweemaal per jaar komen de Schutters samen voor een bijeenkomst in de vorm van een ontbijt, borrel of Schuttersmaaltijd. Daarnaast nemen wij u jaarlijks mee naar een spraakmakende tentoonstelling bij een collegamuseum. Voor alle evenementen ontvangt u een uitnodiging voor twee personen.
 • aanbiedingen
  net als onze vrienden wordt u geattendeerd op speciale kortingen in de Museumwinkel en kunt u gratis deelnemen aan taxatiedagen
  (2x per jaar).
 • zichtbaarheid
  uw naam en/ of bedrijfsnaam worden vermeld op onze website en in het jaarverslag.

Bijdrage:
Voor bedrijfsvrienden: € 500,- per jaar.
U ontvangt van ons een BTW factuur voor uw bedrijf.

Voor particulieren: € 300,- per jaar. Wij vragen u zich voor minimaal vijf jaar aan het museum te verbinden. Dit levert u een extra fiscaal voordeel op, uw periodieke schenking is dan 125% aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

culturele ANBI
Stichting Stedelijk Museum Alkmaar staat bij de Belastingdienst geregistreerd als (culturele) algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Het RSIN nummer van Stedelijk Museum Alkmaar is: 853407769
Giften aan een ANBI-instelling komen in aanmerking voor (gedeeltelijke) aftrekbaarheid bij de jaaraangifte inkomstenbelasting. Daarnaast levert een gift aan een culturele instelling nog een extra voordeel in de inkomstenbelasting op door de multiplier. U mag volgens deze regeling 125% van het bedrag van uw gift in mindering brengen op uw inkomen. Raadpleeg uw belastingadviseur of kijk voor de mogelijkheden op de website van de Belastingdienst.

Neem voor overige vragen contact op met:

Nadine Filarski
steun@museumalkmaar.nl
+31 (0)72 5489740

Bekijk hier de ledenlijst >>

steun het museum

kies de vriendschap die bij u past
Vriend € 30,- (per kalenderjaar)
Kring Bergense School € 100,-
Schutter (bedrijfsvriend) € 500,-
Schutter (particulier) €300,-
Patronen € 1000,-
Ik geef een eenmalige gift van:

Geslacht: *
man
vrouw


Door uw IBAN in te vullen machtigt u Stedelijk Museum Alkmaar om het gekozen bedrag tot wederopzegging jaarlijks af te schrijven van uw bankrekeningnummer. Er wordt nog niets afgeschreven van uw rekening. U ontvangt van ons eerst een bevestiging en een factuur met daarop de datum van de automatische incasso.


 

U ontvangt binnen twee weken thuis van ons het welkomstpakket en de jaarkaart.

Stedelijk Museum Alkmaar vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacy statement erop neer dat we uw persoonsgegevens:

 1. Alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
 2. Niet zonder uw toestemming met anderen zullen delen, tenzij een wettelijke verplichting geldt
 3. Zorgvuldig beveiligen.