Welk narratief?
(online) rondleiding burgerschap

In deze nieuwe rondleiding koppelen we onze collectie aan de actuele discussie rondom Black Lives Matter. Het wordt duidelijk dat schilderijen constructies zijn van de werkelijkheid, een narratief, gevormd door een kunstenaar, opdrachtgever en de tijdgeest.

Niveaualle klassen
Duur60 minuten
Groepsgroottemaximaal 30 leerlingen
Kosten75 euro
KerndoelenMens en maatschappij 36, 37, 40, 43

Wat heeft de kunstenaar bedoeld met de compositie, lichtval en kleurgebruik? Wat heeft de opdrachtgever willen uitstralen? En hoe keek het publiek toen naar het schilderij? Een onderdeel van het narratief is de titel. De titel stuurt onze blik. Echter, schilders van voor de achttiende eeuw gaven hun werk helemaal geen naam. Hoe komen al die zeventiende-eeuwse schilderijen aan hun titel? Welke criteria hanteerden de latere bedenkers? En welke criteria hanteren we nu? Een narratief is immers niet statisch, maar altijd in beweging.

Vervolgens gaan leerlingen in gesprek. Met behulp van gestructureerde dialoogvragen onderzoeken duo’s het koloniale verleden dat verteld wordt in het schilderij Portret van Wollebrand Geleynsz de Jongh uit 1674 en bevragen ze de manier waarop de erfenis van deze geschiedenis terugkomt in hun eigen leven. Samen reflecteren ze ook op de titel van het werk. Want, als de tijdgeest anno 2020 is veranderd, hoort deze dan geen andere titel te krijgen? Een titel die ook recht doet aan de personen op de achtergrond?

Deze les heeft als doel het bevorderen van burgerschapscompetenties; competenties die nodig zijn om op een goede manier met anderen om te gaan en om positief bij te dragen aan de samenleving, de democratie en de gemeenschappen waarin leerlingen leven. Vaardigheden die daarbij belangrijk zijn, zijn elkaar respecteren, perspectief nemen, kritisch kijken en denken, beargumenteren en samenwerken.

Vanwege de maatregelen rondom COVID-19 bieden we deze rondleiding ook digitaal aan. Neem contact op met de afdeling educatie voor informatie en lesmateriaal via onderwijs@museumalkmaar.nl.


Reserveren: (online) rondleiding burgerschap

Leerlingen jonger dan 6 jaar: 1 begeleider op 5 leerlingen,
boven de 6 jaar: 1 begeleider op 10 leerlingen


Betaalwijze:

   Kassa/pin
   Factuur
   Cultuurkaart