Groep 7-8 Op de Plantage
Interactieve rondleiding

‘Vrijheid was de droom, slavernij het leven.’

Niveau groep 7-8
Voorbereiding -
Duur 90 minuten
Groepsgrootte maximaal 30 leerlingen
Kosten 140 euro 
Kerndoelen 52, 54, 55, 56

De leerlingen krijgen een rondleiding door de tentoonstelling Plantage Alkmaar, Alkmaar in Suriname 1745-heden. Daar leren zij Surinaams Alkmaar en het plantage leven kennen. Ook wordt er gekeken naar slavernij en hoe Alkmaarders daarbij betrokken waren. In de museumles, die uit een gespek en een rondleiding bestaat, gaat het om bewustwording over het koloniale verleden. 

Rondleiding

In de museumles starten en eindigen de leerlingen bij het schilderij van Wollebrant Geleynssen de Jongh met twee slaafgemaakten. Deze Alkmaarder was in dienst bij de VOC en heeft daar carrière gemaakt. Aan het eind van zijn leven is dit portret gemaakt en daarop is al het belangrijke wat hij in zijn leven heeft gedaan afgebeeld. Op het schilderij staan twee slaafgemaakten naast Wollebrant, maar over hen is niets bekend;  waarschijnlijk betreft het ook geen portretten van bestaande mensen maar slechts door Wollebrant in dit portret gewenste ‘statussymbolen’.  

De leerlingen wordt eerst gevraagd om goed naar het schilderij te kijken. Er wordt besproken wat zij zien. Dan worden de leerlingen uitgenodigd om een emotiekaart bij het schilderij neer te leggen; hoe dichterbij hoe heftiger de emotie, hoe verder weg hoe neutraler. Daarna is er een gesprek waarom zij daarvoor gekozen hebben. De leerlingen krijgen dan meerdere perspectieven en verhalen uit de tentoonstoonstelling aangeboden en er wordt naar andere collectiestukken gekeken die aanknopingspunten met slavernij hebben. De rondleiding wordt afgesloten met de vraag:

  • Stel, je mag twee collectiestukken plaatsen naast Wollebrandt om het verhaal van de twee tot slaafgemaakten te vertellen, welke zouden dat zijn?

Als reflectie op de museumles krijgen de leerlingen tot slot de vraag: is er iets bij jou veranderd ten opzichte van je eerder geplaatste emotiekaart? 

Meer informatie of reserveren?
Voor meer informatie over dit programma en voor een reserevering kunt u mailen of bellen naar onderwijs@museumalkmaar.n of 072 548 9789.

Reserveren: Interactieve rondleiding

Leerlingen jonger dan 6 jaar: 1 begeleider op 5 leerlingen,
boven de 6 jaar: 1 begeleider op 10 leerlingen


Betaalwijze:

   Kassa/pin
   Factuur
   Cultuurkaart