VO
Welk narratief?
Burgerschapsles in de klas

In deze les koppelen we onze collectie aan de actuele discussie rondom Black Lives Matter. Het wordt duidelijk dat schilderijen constructies zijn van de werkelijkheid, een narratief, gevormd door een kunstenaar, opdrachtgever en de tijdgeest.


Niveaualle klassen
Duureen lesuur
Groepsgroottemaximaal 30 leerlingen
Kosten75 euro
KerndoelenMens en maatschappij 36, 37, 40, 43
LocatieIn het museum of in de klas
PeriodeVanaf half november te boeken

Wat heeft de kunstenaar bedoeld met de compositie, lichtval en kleurgebruik? Wat heeft de opdrachtgever willen uitstralen? En hoe keek het publiek toen naar het schilderij? Een onderdeel van het narratief is de titel. De titel stuurt onze blik. Echter, schilders van voor de achttiende eeuw gaven hun werk helemaal geen naam. Hoe komen al die zeventiende-eeuwse schilderijen aan hun titel? Welke criteria hanteerden de latere bedenkers? En welke criteria hanteren we nu? Een narratief is immers niet statisch, maar altijd in beweging. Dit onderzoeken we aan de hand van schilderijen uit de collectie die we laten zien op het Digibord.

Vervolgens gaan leerlingen in gesprek naar aanleiding van een reproductie van het schilderij Portret van Wollebrand Geleynsz de Jongh uit 1674. Met behulp van gestructureerde dialoogvragen onderzoeken duo’s het koloniale verleden dat uitgebeeld wordt in dit schilderij en bevragen ze de manier waarop de erfenis van deze geschiedenis terugkomt in hun eigen leven. Samen reflecteren ze ook op de titel van het werk. Want, als de tijdgeest anno 2020 is veranderd, hoort deze dan geen andere titel te krijgen? Een titel die ook recht doet aan de personen op de achtergrond?

Deze les heeft als doel het bevorderen van burgerschapscompetenties; competenties die nodig zijn om op een goede manier met anderen om te gaan en om positief bij te dragen aan de samenleving, de democratie en de gemeenschappen waarin leerlingen leven. Vaardigheden die daarbij belangrijk zijn, zijn elkaar respecteren, perspectief nemen, kritisch kijken en denken, beargumenteren en samenwerken.


Vanwege de maatregelen rondom COVID-19 bieden we deze rondleiding ook digitaal aan. Neem contact op met de afdeling educatie voor informatie en lesmateriaal via onderwijs@museumalkmaar.nl.

Reserveren: Burgerschapsles in de klas

Leerlingen jonger dan 6 jaar: 1 begeleider op 5 leerlingen,
boven de 6 jaar: 1 begeleider op 10 leerlingen


Betaalwijze:

   Kassa/pin
   Factuur
   Cultuurkaart