Voor scholen

Onderwijsprogramma's voor scholen

Hoe meer je kijkt, hoe meer je ziet; hoe meer je ziet, hoe interessanter het wordt. In interactieve rondleidingen, workshops en lesmateriaal van Stedelijk Museum Alkmaar staan 21e -eeuwse vaardigheden, zoals beeldgeletterdheid, filosoferen, onderzoeken, samenwerken en (co)creëren, centraal.

Museumdocenten maken onder andere gebruik van Visible Thinking (VT) waarmee leerlingen middels prikkelende doordenkvragen en creatieve kijk- en tekenopdrachten worden uitgedaagd om beter naar kunst te kijken en daar zelf betekenis aan te geven. Door heden en verleden te verbinden dragen de rondleidingen en workshops bij aan de vorming van identiteit, burgerschap en cultuurhistorisch besef. Onze museumdocenten hebben ruim ervaring met speciaal onderwijs. Meer informatie nodig? neem dan contact met ons op via onderwijs@museumalkmaar.nl

Bekijk hieronder de programmering voor het primair- en voortgezet onderwijs

Educatiefolder

Liever de educatiefolder in zijn geheel inzien?

  • Download hier de educatiefolder voor het primair onderwijs
  • Dowload hier de educatiefolder voor het voortgezet onderwijs

Onderwijsnieuwsbrief

Meld je aan!

 

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs