Muziek en lezing
Alkmaarse nonnen verjaagd door de geuzen

6 oktober 2019

Voorafgaand aan de viering van het 'Alkmaar Ontzet' vindt er op zondag 6 oktober om 14.00 uur in de Victorie-zaal een muzikaal optreden plaats onder leiding van artistiek leider Mike Fentross. Na het optreden geeft historicus Raymond Fagel een lezing over de verdrijving van de Alkmaarse nonnen.

Vluchten voor de geuzen
Als opmaat voor de 8 Oktober-viering geeft historicus Raymond Fagel tussen de ‘belegstukken’ van het museum op zondag 6 oktober een lezing over de verdrijving van de Alkmaarse clarissen voorafgaande aan het Beleg van Alkmaar. Op 12 oktober verschijnt er over dit onderwerp een boek bij Uitgeverij Verloren dat hij samen met Jo Spaans heeft geschreven. Gesteund door internationale katholieke netwerken van edelen, verbannen priesters en burgers vonden de nonnetjes uiteindelijk een nieuw thuis in Portugal, waar Filips II, kort tevoren ingehuldigd als de nieuwe koning, hun een klooster schonk. Fagel vertaalde het relaas van Cathalina del Spiritu Sancto uit 1627 over deze vlucht; een episch panorama van martelaarschap en moed. Ook haar eigen levensverhaal, als een in de Nederlanden opgegroeide dochter van een Spaanse gouverneur, weeft ze door de tekst.

Liefde in tijden van oorlog
Voorafgaand aan de lezing vindt een muzikaal optreden plaats, onder leiding van artistiek leider Mike Fentross van La Sfera Armoniosa. Liefde en oorlog zijn altijd de twee grootste drijfveren van de mensheid geweest. In het Spanje en het Holland van de 16de eeuw was dit niet anders. De 16de eeuwse Spaanse romances bezingen de tragiek van de oorlog met de Moren en hun ondergang met veel mededogen. De Geuzenliederen in Valerius Gedenck-Clanck handelen over de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Naast deze oorlogsliederen brengen de Spaanse sopraan Lucia Caihuela en de Nederlandse sopraan Channa Malkin-MeIbergen 16de en 17de eeuwse liefdesliederen uit hun land ten gehore.


Optreden van 'La Sfera Armoniosa' in 2018 / Fotografie Erna Faust

Raymond Flagel is universitair docent Algemene Geschiedenis van de Vroegmoderne Tijd aan de Universiteit Leiden. Hij is gespecialiseerd in de contacten tussen Spanje en de Nederlanden in de zestiende eeuw. De Nederlandse luitist en dirigent Mike Fentross heeft zijn sporen als oude-muziek specialist ruimschoots verdiend. Hij werkt in heel Europa als dirigent, solist en continuospeler, is artistiek leider van het ensemble La Sfera Armoniosa, dirigent van La Sfera Armoniosa Orchestra en doceert hoofdvak luit en basso continuo aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.

Lezing en muzikaal optreden vinden plaats op zondag 6 oktober vanaf 14.00 uur
Gratis op vertoon van een geldig toegangsbewijs / vol = vol / reserveren niet mogelijk