Steun het museum

Word vriend

Stedelijk Museum Alkmaar, geopend in 1875, is één van de oudste musea van Nederland. Het presenteert naast tijdelijke tentoonstellingen een hoogwaardige collectie oude en moderne kunst, kunstnijverheid en stadsgeschiedenis. Het is een prachtig museum met een unieke collectie, een belevenis voor jong en oud. Het beheer van deze collectie en de organisatie van tijdelijke tentoonstellingen vergen veel geld. Stedelijk Museum Alkmaar koestert daarom haar vrienden die al sinds 1950 het museum financieel ondersteunen.

Over het museum
Over het museum

Vriend, Schutter of Kring?

Het museum zoekt nieuwe vrienden. Dat zou u kunnen zijn.
De Vrienden van Stedelijk Museum Alkmaar zijn van oudsher onze particuliere donateurs. Voor een bescheiden bijdrage per jaar draagt u het museum een warm hart toe en helpt u mee aan het mogelijk maken van bijzondere aankopen, gedegen restauraties , fraaie publicaties en activiteiten. Bedrijfsvrienden hebben zich georganiseerd in de Schutters van Stedelijk Museum Alkmaar. In de recent opgerichte Kring Bergense School hebben zich liefhebbers verzameld van de collectie Bergense School, met een actieve rol voor erelid Renée Smithuis.

Schenkingen en legaten

Met schenkingen en legaten, voor u fiscaal voordelig, kan het museum zijn indrukwekkende collectie in stand houden en uitbreiden.

Het museum heeft mede dankzij deze schenkingen bijzondere stukken aan de collectie kunnen toevoegen. Een recent voorbeeld is de schenking van de caféstoel die gestaan heeft in 's Lands Welvaren, een herberg langs het Noord-Hollands Kanaal. Volgens de overlevering heeft Pablo Picasso tijdens zijn korte vakantie in Holland op de armleuningloze stoel zijn schetsen gemaakt, omdat andere stoelen in het café mét armleuning hem dit onmogelijk maakte. Deze onopvallende stoel is aanleiding geweest voor de zeer succesvolle tentoonstelling Picasso in Holland (2016).

Een ander voorbeeld is de verwerving van het topstuk Jacob trekt bij Laban weg van Cornelis Buys, dat Stedelijk Museum Alkmaar en de gemeente Alkmaar in 2013 konden aankopen. Dankzij grote steun van particuliere kunstliefhebbers, het VSBfonds en de Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar BankGiro Loterij Aankoopfonds, Stortenbekerfonds en Themafonds Middeleeuwen).

Bekijk de verschillende lidmaatschappen hieronder:

Anbi

Stichting Stedelijk Museum Alkmaar staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht geworden, waardoor het voor zowel particulieren als bedrijven nog interessanter wordt om culturele instellingen zoals Stichting Stedelijk Museum Alkmaar, financieel te ondersteunen. Kijk hier voor meer informatie over de Geefwet.

Bijzonder kabinet

Kunstkabinet met bloemmotieven
ca. 1680
Pierre Gole (ca. 1620-1684)
Diverse houtsoorten (o.a. ebbenhout en fruithout), tin en messing
Particuliere schenking, december 2014

Blijf op de hoogte

Schrijf u ook in voor de e-mailnieuwsbrief van Stedelijk Museum Alkmaar en blijf op de hoogte van onze tentoonstellingen en activiteiten. De nieuwsbrief wordt ca. 8 keer per jaar verstuurd.