Ere-insigne voor directeur

< Nieuwsoverzicht

Insigne voor Lidewij de Koekkoek

30 september 2016

Donderdagavond reikte burgemeester Bruinooge een ere-insigne in goud van de stad Alkmaar uit aan Lidewij de Koekkoek. Zij kreeg deze onderscheiding als blijk van waardering voor haar toegewijde verdiensten als directeur van Stedelijk Museum Alkmaar.

In de afgelopen jaren heeft De Koekkoek zich met grote toewijding, groot enthousiasme en grote vasthoudendheid ingezet voor de stad Alkmaar in het algemeen en Stedelijk Museum Alkmaar in het bijzonder. Ze zorgde intern voor professionalisering van de werkprocessen en voor verzelfstandiging van de organisatie. Ze gaf leiding aan een gefaseerde vernieuwing van de vaste presentatie en zette een ambitieus, aansprekend tentoonstellingsprogramma neer.

Voor de stad Alkmaar zijn twee verdiensten van groot belang. In de eerste plaats maakte De Koekkoek het museum en de stad minder bescheiden over de kunst en cultuur die het museum beheert. De Alkmaarse cultuur en geschiedenis werden door haar met trots en allure op de kaart gezet. In alles straalt het museum ambitie uit. Zij verbond het museum bovendien met een nationaal en internationaal netwerk van musea en verzamelaars waarmee ambitieuze dromen konden worden waargemaakt.

Op 1 oktober aanstaande, ruim 8 jaar na haar aantreden, stapt Lidewij de Koekkoek over naar het Rembrandthuis in Amsterdam. Hoewel ze afscheid neemt, is haar invloed nog lang niet uitgewerkt. In de manier waarop het museum functioneert, en in de programmering die door haar is opgezet, zal haar hand nog lang te herkennen zijn. Een museum waar Alkmaar en alle Alkmaarders trots op mogen zijn.

Foto: Lidewij de Koekkoek en burgemeester Bruinooge tijdens de opening van Caesar van Everdingen (fotografie Mike Bink)