Welk perspectief?
Rondleiding burgerschap

In deze nieuwe rondleiding koppelen we onze collectie aan actuele discussies zoals rondom Black Lives Matter. Het wordt duidelijk dat schilderijen constructies zijn van de werkelijkheid; een perspectief, gevormd door kunstenaars, opdrachtgevers en/of de tijdgeest.

Niveau alle klassen
Duur 60 minuten
Groepsgrootte maximaal 30 leerlingen
Kosten 90 euro
Kerndoelen 36, 37, 40, 43

Wat heeft de kunstenaar bedoeld met compositie, lichtval en het kleurgebruik? Wat heeft de opdrachtgever willen uitstralen? En hoe keek het publiek tóen naar het schilderij? Een onderdeel van het narratief is de titel. De titel stuurt onze blik. Echter, schilders van vóór de achttiende eeuw gaven hun werk helemaal geen naam. Hoe komen al die zeventiende-eeuwse schilderijen aan hun titel? Welke criteria hanteerden de latere bedenkers? En welke criteria hanteren we nu? Een perpectief is immers niet statisch, maar altijd in beweging.

Vervolgens gaan leerlingen in gesprek. Met behulp van gestructureerde dialoogvragen onderzoeken duo’s het koloniale verleden dat verteld wordt in het schilderij Portret van Wollebrand Geleynsz de Jongh uit 1674 en bevragen ze de manier waarop de erfenis van deze geschiedenis terugkomt in hun eigen leven. Samen reflecteren ze ook op de titel van het werk. Want, als de tijdgeest anno nu is veranderd, hoort deze dan geen andere titel te krijgen? Een titel die ook recht doet aan de personen op de achtergrond?

Deze les heeft als doel het bevorderen van burgerschapscompetenties; competenties die nodig zijn om op een goede manier met anderen om te gaan en om positief bij te dragen aan de samenleving, de democratie en de gemeenschappen waarin leerlingen leven. Vaardigheden die daarbij belangrijk zijn, zijn elkaar respecteren, vanuit verschillende perspectieven kritisch kijken, denken, beargumenteren en samenwerken.

 

Meer informatie of reserveren?
Vul het reserveringsformulier onderaan deze pagina in of stuur een mail naar onderwijs@museumalkmaar.nl 


Reserveren: Rondleiding burgerschap

Leerlingen jonger dan 6 jaar: 1 begeleider op 5 leerlingen,
boven de 6 jaar: 1 begeleider op 10 leerlingen


Betaalwijze:

   Kassa/pin
   Factuur
   Cultuurkaart