Project Caesar

23 maart t/m 10 juni 2019
Kleine zaal

Restauratie op zaal van schuttersstuk Caesar van Everdingen

Caesar van Everdingen is de Rembrandt van Alkmaar: onze grootste zeventiende-eeuwse schilder. Stedelijk Museum Alkmaar beheert dan ook vele werken van zijn hand. Die hangen te pronken in onze zalen – op één na. Van Everdingens vroegste schuttersstuk, gemaakt in 1641, is momenteel in te slechte conditie om getoond te worden. Dankzij een subsidie van het pas opgerichte BankGiro Loterij Restauratiefonds, beheerd door de Vereniging Rembrandt kunnen wij onze 'sleeping beauty' weer wakker kussen. Het groepsportret ondergaat een intensieve restauratie, opdat het ook een plaats aan de museumwanden kan krijgen. Een deel van de behandeling wordt in het museum uitgevoerd, voor de ogen van het publiek.

Restauratie te volgen
Het schilderij hangt niet aan de museummuur omdat het momenteel in slechte conditie is. De voorstelling gaat schuil onder een vergeelde vernislaag, de verflaag vertoont barsten en lelijke verkleuringen. Van 23 maart t/m 10 juni wordt een deel van de restauratie voor de ogen van het publiek uitgevoerd, waarbij mensen vragen kunnen stellen aan de restauratoren. Het hele proces van de restauratie is nu ook via onze social media-kanalen te volgen #ProjectCaesar.

Wat doen de restauratoren?
De behandeling van het schuttersstuk bestaat uit twee fasen. In de eerste fase hebben de restauratoren de vergeelde vernislaag, oude retouches en overschilderingen verwijderd. Dit wordt momenteel uitgevoerd in het restauratieatelier in Rotterdam. Is dit proces gedaan, dan is het doek in stripped state: ‘afgepeld’ tot op zijn oorspronkelijke kern. De originele verflaag, maar ook alle beschadigingen daarin zijn goed zichtbaar. In de tweede fase komt het schilderij naar Alkmaar. In Stedelijk Museum Alkmaar vullen de restauratoren de kale plekken weer in. Ze gebruiken daarvoor vulmiddel en verf die gemakkelijk te verwijderen zijn, mocht dat in de toekomst gewenst zijn. Van dit ‘opbouwen’ kan het publiek getuige zijn.

Binnenkort meer!

De restauratie van Caesar van Everdingens schuttersstuk is financieel mogelijk gemaakt door de Vereniging Rembrandt (mede namens haar BankGiro Loterij Restauratiefonds) en wordt uitgevoerd door restauratoren Erika Smeenk-Metz en Johanneke Verhave.