Dichter bij Maria Tesselschade

15 juli - 29 oktober 2017
Kleine zaal

Nieuwe vondsten van een bewogen leven

In januari 2015 woedde er een grote nieuwjaarsbrand in Alkmaar. Daarbij werden diverse belangrijke panden aan de Langestraat verwoest. Ook het huis waar Nederlands dichteres en graveerster Maria Tesselschade Roemers Visscher (1594-1649) ruim 20 jaar heeft gewoond.

Diamanten trouwring van Maria Tesselschade, foto Erfgoed Alkmaar
Diamanten trouwring van Maria Tesselschade, foto Erfgoed Alkmaar

Een diamanten ring
Tijdens archeologisch onderzoek op het perceel van Maria Tesselschade, is een beerput gevonden. In deze beerput zijn naast persoonlijke spullen, ook fragmenten gegraveerd glas, een ring en een schoen aangetroffen. Na bestudering van het vondstmateriaal (o.a. door het Rijksmuseum en juwelenhistoricus Martijn Akkerman) is vastgesteld dat deze eigendommen met zekerheid van Maria Tesselschade Roemers Visschers zijn geweest. 

Landelijk historisch belang
De vondst aan de Langestraat is van landelijk historisch belang. Behalve de twee aan haar hand toegeschreven roemers in het Rijksmuseum en bewaard gebleven correspondentie, zijn er verder geen (persoonlijke) spullen van haar overgebleven. De vondsten geven een tastbaar beeld van een bijzondere vrouw.

Expositie
In samenwerking met Erfgoed Alkmaar organiseert Stedelijk Museum Alkmaar van juli tot oktober 2017 een intieme tentoonstelling over Maria Tesselschade en de vondsten.

Opgraving van de beerput van Maria Tesselschade in de Langestraat in 2015, waar de Alkmaarse gemeentelijke archeologen een gouden ring opdoken. Foto: Archeologisch Centrum Alkmaar

Opgraving van de beerput van Maria Tesselschade in de Langestraat in 2015, waar de Alkmaarse gemeentelijke archeologen een gouden ring opdoken. Foto Archeologisch Centrum Alkmaar

Gegraveerd glaswerk

De scherven van een drinkbeker gevonden in Alkmaar op het perceel van Maria Tesselschade werden op 11 mei '17 vergeleken met de Roemers van het Rijks.

Vergelijking gevonden scherven in het Rijksmuseum