Maria Tesselschade

15 juli - 29 oktober 2017
Kleine zaal

Dichter bij Maria Tesselschade

Nieuwe vondsten van een bewogen leven -
In januari 2015 woedde er een grote nieuwjaarsbrand in Alkmaar. Daarbij werden diverse belangrijke panden aan de Langestraat verwoest. Ook het huis waar Nederlands dichteres en graveerster Maria Tesselschade Roemers Visscher (1594-1649) heeft gewoond.

Een diamanten ring
Tijdens archeologisch onderzoek op het perceel van Maria Tesselschade, is een beerput gevonden. In deze beerput zijn naast persoonlijke spullen, ook fragmenten gegraveerd glas, een ring en een schoen aangetroffen. Na bestudering van het vondstmateriaal (o.a. door het Rijksmuseum en juwelenhistoricus Martijn Akkerman) is vastgesteld dat deze eigendommen met zekerheid van Maria Tesselschade Roemers Visschers zijn geweest. 

Landelijk historisch belang
De vondst aan de Langestraat is van landelijk historisch belang. Behalve de twee aan haar hand toegeschreven roemers in het Rijksmuseum en bewaard gebleven correspondentie, zijn er verder geen (persoonlijke) spullen van haar overgebleven. De vondsten geven een tastbaar beeld van een bijzondere vrouw.

Expositie
In samenwerking met Erfgoed Alkmaar organiseert Stedelijk Museum Alkmaar van juli tot oktober 2017 een intieme tentoonstelling over Maria Tesselschade en de vondsten.

Stadsarcheoloog Peter Bitter, fotografie Nick van Tiem