Vacatures Raad van Toezicht

Stedelijk Museum Alkmaar is een ondernemend kunst- en cultuurhistorisch museum dat sterk is verankerd in de stad en de regio, maar met zijn kwalitatief hoogstaande collectie en zijn tentoonstellingen ook nationale betekenis heeft. De zwaartepunten in het programma liggen in de kunst van de laat-16de en 17de eeuw en van de vroege 20ste eeuw, afgewisseld met actuele en cultuur-historische onderwerpen. Het museum ontvangt 60.000 tot 70.000 bezoekers per jaar. Met een ambitieus tentoonstellingsprogramma, een breed palet aan educatieve programma’s en online activiteiten wil Stedelijk Museum Alkmaar zijn publieksbereik in de komende jaren verder verbreden en een museum zijn waar iedereen zich welkom voelt.  

Het museum wordt structureel gesubsidieerd door de gemeente Alkmaar. In 2014 is Stedelijk Museum Alkmaar verzelfstandigd in een stichting, die opereert volgens het Raad van Toezicht-model. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt in handen van de directeur, waarop toezicht wordt gehouden door de Raad van Toezicht. Stichting Stedelijk Museum Alkmaar hanteert daarbij de principes van de Governance Code Cultuur.  De stichting volgt daarnaast de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie.

De museumorganisatie telt ruim dertig medewerkers in loondienst en circa 35 vrijwilligers. 
 
Stichting Stedelijk Museum Alkmaar zoekt per oktober 2022 een:

Voorzitter Raad van Toezicht

en een

Lid Raad van Toezicht

Profiel Voorzitter van de Raad van Toezicht:

 • Ervaren toezichthouder met brede, bestuurlijke ervaring;
 • Politiek-bestuurlijk netwerk in de stadsregio Alkmaar en de provincie Noord-Holland;
 • Ambassadeur in lokale en landelijke politiek-bestuurlijke platforms;
 • Actuele kennis van het culturele en maatschappelijke veld in de regio;
 • Goede communicatieve vaardigheden, bevlogen, inlevend, integer;
 • Verbindende kracht;
 • Affiniteit met kunst, erfgoed en historie.

Profiel Lid van de Raad van Toezicht:

 • Kennis en ervaring op het gebied van ondernemerschap;
 • Actuele kennis organisatie, management en innovatie;
 • Relevant netwerk in het bedrijfsleven, met name in Noord-Holland;
 • Ambassadeur in bedrijfsleven en brancheorganisaties;
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Onafhankelijk, beschouwend en kritisch;
 • Affiniteit met musea, kunst, erfgoed en historie.

Functie-informatie

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en vergadert vier tot vijf keer per jaar. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vacatievergoeding.

Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van 4 jaar met een mogelijke verlenging van nog eens 4 jaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick van Mil (directeur-bestuurder, tel. 072-5489789).

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd in één van deze Raad van Toezicht-functies, stuur dan uw CV en een beknopte motivatie uiterlijk 22 mei 2022 naar sollicitatie@museumalkmaar.nl
De selectiegesprekken zijn gepland op vrijdag 3 juni.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.