Gedroomde aanwinst voor Alkmaar

Een kerkinterieur van Emanuel de Witte staat hoog op het verlanglijstje van Stedelijk Museum Alkmaar. Emanuel de Witte (1617-1691/92) behoort tot de beste schilders van de Nederlandse zeventiende eeuw. De in Alkmaar geboren meester is wereldwijd bekend vanwege zijn lichteffecten en de geraffineerde doorkijkjes die hij verwerkte in zijn kerkinterieurs. De Witte behoort tot een van de beste en meest succesvolle schilders die de stad heeft voortgebracht. Helaas hebben wij nog geen enkel werk van deze schilder in onze collectie.

In 2017 organiseerde het museum een goed bezochte tentoonstelling over De Witte. Een van de schilderijen die daar de show stal, was een groot gezicht in een katholieke, gotische kerk. Gefantaseerd natuurlijk, want in de 17de- eeuwse Republiek moesten katholieken hun erediensten in het geheim houden. Nu doet er zich een unieke kans voor: ‘Interieur van een gefantaseerde katholieke kerk’ is ons aangeboden vanuit een privécollectie. Met steun van de Vereniging Rembrandt ter hoogte van 50% van de vraagprijs en een handreiking van de particuliere verkoper, die zijn schilderij graag in Alkmaar ziet, is de basis gelegd. De financiering is echter nog niet helemaal rond. Helpt u ons dit prachtige werk te verwerven voor de collectie Alkmaar?


steun het museum

kies de vriendschap die bij u past
Vriend € 30,- (per kalenderjaar)
Kring Bergense School € 75,- één persoon
Kring Bergense School € 100,- voor twee personen
Kring Bergense School € 1000,- voor het leven
Schutter (bedrijfsvriend) € 500,-
Schutter (particulier) €300,-
Ik geef een eenmalige gift van:

Geslacht: *
man
vrouw


Door uw IBAN in te vullen machtigt u Stedelijk Museum Alkmaar om het gekozen bedrag tot wederopzegging jaarlijks af te schrijven van uw bankrekeningnummer. Er wordt nog niets afgeschreven van uw rekening. U ontvangt van ons eerst een bevestiging en een factuur met daarop de datum van de automatische incasso.


 

U ontvangt binnen twee weken thuis van ons het welkomstpakket en de jaarkaart.

Stedelijk Museum Alkmaar vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacy statement erop neer dat we uw persoonsgegevens:

  1. Alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
  2. Niet zonder uw toestemming met anderen zullen delen, tenzij een wettelijke verplichting geldt
  3. Zorgvuldig beveiligen.